top of page

Yrityksellämme on runsaasti kokemusta eri teollisuuden alojen palvelemisesta. Kalustomme, henkilökuntamme osaaminen ja työvälineet soveltuvat hyvin vaativienkin kohteiden, kuten voimalaitosten huoltotarpeisiin sekä erilaisten säiliöiden tyhjentämiseen ja puhdistamiseen

Teollisuuspalvelut

Suoritamme korkeapainepesuja mm. eri kemianlaitosten sekä öljy-yhtiöiden säiliöihin, voimalaitosten polttokattiloihin sekä putkistoihin, suodattimiin ja tuotantotiloihin.

Pesuriemme tehot ovat 100-2500 bar ja max 500 barin pesureissa on lämpökattilat kuuman veden tuottamista varten.

Korkeapainepesut
 

Kalustomme soveltuu moninaisten kohteiden puhdistamiseen, tehokkaasti korkeapaineella. 

Meiltä löytyy mm. tankkipesulaitteet säiliöiden/siilojen puhdistamiseen ja kahvapesulaitteet piikkaamiseen.

Tutustumme kohteeseen etukäteen oikean kaluston valitsemiseksi, jotta työ saadaan tehtyä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.

Henkilökuntamme on asianmukaisesti koulutettu ja varustettu toimimaan erilaisissa kohteissa turvallisesti sekä käsittelemään erilaisia vaarallisia aineita asianmukaisesti vaativissa asiakaskohteissa.

Henkilökuntamme turvallisuuskoulutusta pidetään säännöllisesti yllä useaan kertaan vuodessa järjestettävällä kurssituksella sekä kaluston käyttökoulutuksella

Suurtehoimuroinnit
 

Suurtehoimuroinnilla pystymme poistamaan esimerkiksi tuhkaa, hiekkaa tai vaikka pilaantunutta maa-ainesta esimerkiksi rakennusten alta, siiloista ja säiliöistä. Suurtehoimurilla voimme imeä niin kuivaa kuin märkääkin materiaalia.

Yrityksellämme on kaksi suurtehoimurilaitteistolla varustettua kuorma-autoa käytettävissä.

bottom of page